Zabytki

Walory przyrodniczo-krajobrazowe szczególnie nad rzeką Wkrą, gmina Glinojeck oraz cenne zabytki dziedzictwa kulturalnego tj. zespoły sakralne, dworki i parki zabytkowe rozmieszczone na całym terenie powiatu umożliwiają rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej. W Ciechanowie skupionych jest większość obiektów zapisanych do rejestru zabytków, przy czym najbardziej znaczącym jest gotycki zamek Książąt Mazowieckich z XIV wieku położony w również zabytkowym i zawierającym szereg zabytków zespole urbanistyczno-architektonicznym. Do cennych zabytków kultury, które koniecznie trzeba zobaczyć będąc na terenie powiatu ciechanowskiego należą:

Zamek Książąt Mazowieckich - najwspanialsza pamiątka Ciechanowa, gotycka budowla obronna z XIV wieku, unikalna ze względu na swe położenie na terenie nizinnym. Obecnie w zamkowych basztach znajdują się ekspozycje historyczne Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Na dziedzińcu Zamku odbywają się liczne imprezy plenerowe.

Kościół Farny z XIV wieku - świątynia jest przykładem tzw. gotyku mazowieckiego. Wewnątrz kościoła znajduje się renesansowy nagrobek rycerski oraz liczne tablice pamiątkowe. Kościół Poaugustiański - powstały w XVI wieku przy zakonie oo augustianów, których sprowadził do Polski książę mazowiecki Ziemowit III Starszy.
Ratusz miejski - neogotycki, znajdujący się na północnej stronie rynku, wzniesiony w 1844 roku wg projektu znakomitego architekta włoskiego Henryka Marconiego. W panoramie miasta stanowi piękny architektoniczny akcent, wyróżniający się swoją lekkością i swoistym urokiem. Obecnie znajduje się tu siedziba władz miasta.


Zespół pałacowo-parkowy z Muzeum Romantyzmu, neoklasycystyczny kościół z XIX wieku, zabytkowy cmentarz i zabudowania folwarczne w Opinogórze - dobra Krasińskich. Na muzeum Romantyzmu składa się kilka obiektów usytuowanych na terenie 22 - hektarowego parku krajobrazowego w stylu angielskim. 
Najstarszymi są: neogotycki Pałacyk z lat 40 XIX wieku, mieszczący stałą ekspozycję poświęconą  Zygmuntowi Krasińskiemu oraz neogotycki budynek Oficyny Dworskiej, w którym organizowane są ekspozycje czasowe.
W parku, nieopodal Dworu znajduje się jedyny w Polsce Pomnik Zygmunta Krasińskiego, odsłonięty w 1989 r, przedstawiający poetę siedzącego w fotelu. Słynne postacie związane z Ciechanowem

 Nazwiska ludzi pióra, twórców, polityków, którzy z naszej ziemi ciechanowskiej wyszli i pracowali dla sławy i wielkości polskiej kultury, są dumą tej ziemi i wkładem jej do skarbca ogólnonarodowej kultury, są świadectwem jak silnie ten niewielki region jest związany  z życiem i wielkością narodu.

Zygmunt Krasiński  urodzony w Paryżu, związany był ściśle z Ziemią Ciechanowską, którą uważał za ziemię rodzinną. Poeta wychowywał się w Opinogórze, spędzał w niej najpiękniejsze chwile jako chłopiec i młodzieniec. Pierwszym utworem powstałym w Opinogórze nie licząc dziecinnych wierszyków był fantastyczny  „Pan Trzech Pagórków”(1828 r.) Bohaterka tego jak i innych młodocianych utworów jest zawoalowaną miłością młodego Zygmunta. Przebywając na obczyźnie, często myślami powracał do ojczyzny widzianej zawsze obrazami przeżyć w ciechanowskiej ziemi. Podobnie obrazy Opinogóry nasuwają się pod pióro poety w chwilach jego duchowej rozterki czy przygnębienia i są związane z przeżyciami, których tu w Opinogórze doznał, a które wryły mu się w pamięć i duszę tak w młodości najczęściej w sobie zamkniętą. Można by powiedzieć o Ziemi Ciechanowskiej, że jest po trzykroć ziemią Zygmunta, przez związek z nim w utworach i życiu, przez wiekowe świadectwo o nim wyrażone w pamiątkach i zabytkach i przez wieczne schronienie w jej łonie prochów tego „smutnego ducha poezji polskiej”.


Stefan Żeromski  w 1887 roku przebywał w Szulmierzu przez kilka tygodni jako nauczyciel we dworze. Pobyt swój opisał w prowadzonych wtedy skrupulatnie „Dziennikach”. Kilkadziesiąt ich stron poświęconych jest ziemi ciechanowskiej. Szczególnie piękne są opisy przyrody i krajobrazu tej ziemi. Sam wyznaje, że „przeszłość pozostawiona Szulmierzu należeć będzie do najlepszych, jakie pozostawiłem za sobą. Dobre to było życie”.
Po latach Żeromski w Nawłoci z „Przedwiośnia” odtwarza właśnie atmosferę dworu w Szulmierzu. Nie jest to jedyny wkład z pobytu w Szulmierzu do późniejszej jego twórczości. Z opowiadań o wydarzeniach powstańczych 1863 roku słyszanych od ludzi zamieszkałych w okolicy Szulmierza powstaje później nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony!”. Z podpatrzonej we dworze szulmierskiej sceny błagania chłopki o łaskę u dziedzica dla oskarżonego o kradzież drzewa męża powstaje później nowela „Zapomnienie”. Sam Ciechanów tak zaprezentował się wtedy w oczach Żeromskiego: „Miasteczko jest czyste, ulice proste, Żydzi bez pejsów…”.


Ignacy Mościcki  jako Prezydent RP bardzo lubił podróżować po kraju. Celem tych podróży był bezpośredni kontakt z ludźmi i integracja ziem polskich. Częstym celem było również Północne Mazowsze. Odwiedził Płock, Płońsk, Pułtusk, Sochocin, Przasnysz, Mławę, Ciechanów i inne mazowieckie miejscowości. Są miejscowości w Polsce sławne ze swoich zabytków, pól bitewnych, słynnych postaci. Jednak tylko nieliczne mogą być dumne z faktu, że pochodzi z nich Prezydent Polski. To właśnie w Klicach, Lekowie wychowywał się, przebywał i tu przyjeżdżał Ignacy Mościcki, jeden z nielicznych Polaków obdarzonych najwyższa godnością przez Naród. To tu sięgają korzenie historii rodu Mościckich i Bojanowskich, to tu znajdują się ich groby. Zostawili po sobie także jeszcze jedną pamiątkę-założyli istniejącą po dziś dzień niewielką wieś Mościce.


Maria Konopnicka była częstym gościem w Ciechanowie. Na początku XX wieku osiedlił się w Ciechanowie najmłodszy, najukochańszy syn Marii Konopnickiej, Jan. Dlatego też pokochała to miasto, interesowała się jego życiem kulturalnym i jego dniem powszednim. Pamięć jej życia, jej działalności w Ciechanowie, jej związków z tutejszym społeczeństwem jest dotychczas żywa.

Środowisko przyrodnicze

Powiat ciechanowski leży w obrębie jednostki tektonicznej zwanej wzniesieniami mazowiecko – suwalskimi.  
Około 37 % powierzchni powiatu (około 40 tys. ha) stanowią obszary chronione. 
Zwarty kompleks tych obszarów położony jest pomiędzy doliną rzeki Wkry a doliną rzeki Łydyni.  


W lesistej, zachodniej części gminy Regimin istnieją 2 rezerwaty przyrody: Lekowo o pow. 5,31 ha oraz Modła o pow. 9,36 ha. 
Interesującym obszarem chronionym jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina rzeki Łydyni”.


O mieście

Miasto w województwie mazowieckim, siedziba powiatu ciechanowskiego. 
Położone jest ok. 100 km na północ od Warszawy, nad rzeką Łydynią. 
Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.
Powierzchnia: 32,51 km²

 Powiat ciechanowski jest jednym z 42 powiatów zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego. Wśród 37 tzw. powiatów „ziemskich” jest, zarówno pod względem obszarowym jak i ze względu na liczbę ludności, powiatem średnim. Miasto Ciechanów, obecnie siedziba władz powiatu, było w latach 1975-1998 ośrodkiem wojewódzkim, stolicą województwa ciechanowskiego.  
Obejmuje obszar 106,3 tys. ha tj. 3,0 % powierzchni województwa mazowieckiego. Graniczy z pięcioma powiatami tj.: mławskim, przasnyskim, makowskim, pułtuskim i płońskim.